Free Hosting

Free Web Hosting with PHP, MySQL, Apache, FTP and more.
Get your Free SubDOMAIN you.6te.net or you.eu5.org or...
Create your account NOW at http://www.freewebhostingarea.com.

Cheap Domains

Cheap Domains
starting at $2.99/year

check

Home Cijenovnik

Pretvarač napona 12V/220V

 

[Under Construction]

Novosti
Pretvarači napona
Instalacija
Stabilizatori  napona
Servis
Akumulator

 


Uvod
 
Pretvarači ili invertori su uređaji koji istosmjerni napon iz baterije odnosno akumulatora (obično 12V, 24V) pretvaraju u izmjenični napon 220V 50Hz. Prema načinu izrade mogu se podijeliti u dvije skupine: 

 

Pretvarači sa punjačem su posebna vrsta pretvarača koji mogu raditi u dva režima: kao pretvarači i kao punjači kada je baterija prazna. Pretvarač je priključen na električnu mrežu, bateriju i potrošač. Automatski prelazi u invertorski režim ili ako je potrebno puni ili dopuni bateriju odnosno akumulator. 
 
Pretvarač napona bez punjača koriste samo izvor istosmjernog napona odnosno bateriju (akumulator). Pretvarač pretvara baterijski napon u izmjenični napon stabilnog napona i frekvencije. Baterija se treba po potrebi puniti ili dopuniti drugim uređajem odnosno punjačem.

 

Izlazni oblik napona može biti sinusni ili sličan pravokutnom (trgovački nazivi: modificirani sinus, trapez i sl.). Sinusni pretvarači pogodniji su za napajanje svih vrsta potrošača, ali su i skuplji od "pravokutnih". Takođe i modifisirani sinusni izlaz je pogodan za napajanje svih vrsta potrošača i dosta je jeftiniji od  pretvarača čistog sinusnog izlaza.

 

     

     

   


Kontakt informacije:
Mobitel:
061/133-022
Elektronski mail
silajdzicsead@hotmail.com
 

 

[ Home ] Novosti ] Pretvarači napona ] Instalacija ] Stabilizatori  napona ] Servis ] Akumulator ]

Pošaljite mail na silajdzicsead@hotmail.com  s pitanjem ili komentarima o ovim web stranici.
Posljednja izmjena: 06/08/2012